​Mobil. 0708-21 12 47

Grundisolering i Stockholm

Grundisolering är en investering som kan spara dig mycket tid och pengar om det görs i rätt tid. Eftersom många äldre hus saknar rätt isolering blir rören igensatta och energikostnaderna skjuter i höjden när värme läcker ut.

Hagslätts Markservice finns där för dig genom hela processen. Vi gräver, blästrar, byter dräneringsrör och isolerar med Isodren – ett mångsidigt material som skyddar mot allt från fukt till energiläckage. När allt är klart fyller vi på med befintliga schaktmassor och du kan börja njuta av ett framtidssäkrat hus.​

Smartast att starta med grundisolering på vintern

Vi finns givetvis tillgängliga året runt, men rekommenderar att påbörja planerade arbeten vintertid. Dels blir det mindre påverkan på tomten av att gräva i tjäle och dels vill man oftast kunna utnyttja utemiljöerna mer under sommarhalvåret.

Ring till oss så svarar vi på alla dina frågor och ger dig en kostnadsfri offert.

Hagslätts Markservice AB

Norregöksvägen 28
163 54 Spånga

Kontor: 0708-21 12 06

Mobil: 0708-21 12 47

E-post: kj@hagslattsmark.se

 
 
 
 
Vissa fält är inte korrekt ifyllda